Μόνιμοι


Αναπληρωτές


Εκπαιδευτικοί Ε.Σ.Π.Α.


Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ)