19-03-2021 - Εγκύκλιος για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σε περιοχή και ΚΕΣΥ των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από σήμερα έως και τις 26/3.

Σχετικά Έγγραφα


Εκτύπωση