ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΜΑΡΤΙΟΣ_2021.pdf

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021.pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021.pdf

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020.pdf

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020.pdf

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020.pdf

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020.zip

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020.pdf

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020.pdf

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020.pdf

ΜΑΙΟΣ 2020.pdf

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020.pdf

ΜΑΡΤΙΟΣ.pdf

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020.pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020.pdf

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019.pdf

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019.pdf

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019.pdf

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019.pdf

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019.pdf

ΜΑΪΟΣ 2019.pdf

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019.pdf

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019.pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019.pdf

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΜΑΙΟΣ 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Εκτύπωση